Przeglądy budowlane Jędrzejów Przegląd, jędrzejowski Kontrole okresowe technicznego stanu przeprowadzamy szybko i fachowo.28-300 Rzezczypospolitej 33a Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Jędrzejów. Przeglądy roczne Jędrzejów, 5-letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Jędrzejów, ekspertyzy Marcin Górka sekretariat@umjedrzejow.pl sekretariat@umjedrzejow.pl Urząd Miasta i Gminy 41 3861267

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza witryna o przeglądach obiektów budowlanych jest dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiazek ustawowy dopilnowania aby budynek miał komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez profesjonalnych inspektorów mających uprawnienia buowlane bez oganiczań.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów centralnego ogrzewania.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Jędrzejów
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Jędrzejów
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Jędrzejów
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Jędrzejów
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Jędrzejów

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad 300 kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Jędrzejów
kontrole techniczne budynków Jędrzejów

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Jędrzejów Portal Jędrzejów Miasto Jędrzejów Przeglądy techniczne Jędrzejów Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku